Aktualności

Za nami spotkanie koordynatorów Klubów Coacha

IMG_9878W ramach spotkania odbyły się warsztat „Szybkich Zmian Coachingowych”, czyli o metodach pracy z duchowością, tożsamością, wartościami i przekonaniami, zarówno w odniesieniu do klientów, jak i samego siebie. Warsztat prowadził pomysłodawca idei Klubów Coacha w Polsce – Leszek Zawłocki. Po warsztacie był czas na pomysły, wnioski, usprawnienia dotyczące działalności Klubów Coacha. Na spotkaniu byli obecni koordynatorzy i ich zastępcy z Wrocławia, Krakowa, Katowic, Bielsko – Białej, Częstochowy i Kielc.

Zobacz całą fotorelację tutaj

Marcowe spotkanie Klubu Coacha – 14.03.2014 (piątek)

TEMAT: UWOLNIJ ODDECH! – trening wzmacniania energii

Przy obecnym trybie życia istotne jest nie tylko ile mamy czasu, ale przede wszystkim jakiej jakości energią dyImagesponujemy w naszym czasie. Istnieje duża potrzeba, aby nauczyć się wyzwalać swoję energię życiową ku skuteczności, a jednocześnie odróżniać funkcjonowanie na wysokim poziomie energii od przestymulowania i nadaktywności, które prowadzą do wypalenia i zmęczenia. Z wyższym poziomem energii łatwiej osiągać wysokie wyniki zawodowe, realizować pasje, budować bliskie relacje, cieszyć się życiem i zdrowiem. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 30 lat nad treningiem antystresowym opartym na uważności i oddechu potwierdzają jego doniosłe znaczenie w dziedzinie przeciwdziałania wypaleniu i wskazują na szereg korzyści w zakresie zdrowia psychicznego (prof. A.Vetulani).

(więcej…)