O naszym Klubie

 Cele Klubu Coacha (na licencji Grupy Active Change):

Rozwój umiejętności coachów (interwizja, superwizja, staże/praktyki, szkolenia dla początkujących coachów).
Zwiększanie i wyrównywanie poziomu umiejętności coachów.
Popularyzacja idei coachingu.
Poznawanie i tworzenie nowych metod pracy (poznawanie różnych podejść, tworzenie narzędzi).
Integracja środowiska coachów.
Networking (polecanie klientów, udzielanie rekomendacji).
Promocja członków Klubu Coacha.
Organizacja eventów związanych z coachingiem (CoachCamp, konferencje, treningi i inne).

Spotkania Klubu odbywają się w Katowicach. Organizowane są raz w miesiącu i trwają ok. 3h. Spotkania prowadzą doświadczeni coachowie z całego świata.
coaching sportowy (50)Koorydnatorem Klubu jest Rafał Rogowicz – trener Mentalny, coach, współzałożyciel Masters of Mental, właściciel firmy Rogor coaching and more. Swoją ścieżkę zawodową budował pracując z ludźmi w rożnych obszarach, m.in. edukacyjnym, medialnym i public relations. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, budowaniu wizerunku firmy i produktu. Kierował dwiema placówkami edukacyjnymi. Współpracował z TVP, przygotowując programy dotyczące zastosowania nowych technologi w codziennym życiu. Ukończył szereg kursów i warsztatów dotyczących budowania relacji interpersonalnych. Jest menadżerem kultury, dziennikarzem prasowy – freelancerem, doradcą wizerunkowym, specjalistą PR, nauczycielem akademickim. Ukończył Akademię Profesjonalnego Coachingu (Akredytacja WSB w Dąbrowie Górniczej – jedynej w Polsce Uczelni Wyższej, która jest Członkiem Założycielem Izby Coachingu. Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu, Noble Manhattan Coaching). Jest członekiem Klubu Izby Coachingu, asystentem Dyrektora Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Pasjonat i twórca różnych form teatralnych. Swoje długoletnie doświadczenie teatralno-filmowe wykorzystuje pracując autorską metodą dramacoaching.

W spotkaniach Klubu mogą uczestniczyć coachowie, osoby uczestniczące w szkoleniach z zakresu coachingu oraz osoby, które posiadają wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia coachingu, a które nie są formalnie związane z uprawianiem tego zawodu.