Archiwum: Maj 2016

Inteligencja emocjonalna w coachingu

syl

Zapraszamy na kolejny warsztat… 24 maja Gabinet Kreacja

Inteligencja emocjonalna pozwala kontrolować własne zachowanie, radzić sobie w relacjach z innymi i podejmować w życiu takie decyzje, które dają pożądane rezultaty.

5 podstawowych kompetencji w inteligencji emocjonalnej:
1. samoświadomość – obiektywne ocenianie własnej sytuacji, wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, poprawna samoocena, wiara w siebie, tj. silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności;
2. samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami czyli samokontrola, zdolność kierowaniaemocjami, utrzymywanie norm uczciwości i prawości, sumienność, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian,
3. motywacja – skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa, optymizm, sztuka podporządkowania emocji obranym celom,
4. empatia – uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, czyli rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie usługowe, świadomość polityczna, zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych,
5. umiejętności społeczne – umiejętność wzbudzania u innych oczekiwanych reakcji, czyli wpływanie na innych, porozumienie, łagodzenie konfliktów, przewodzenie, tworzenie więzi, współpraca i współdziałanie, umiejętności zespołowe, łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków ze światem.

Prowadząca Sylwia Dąbrowska- Paulewicz dyplomowany coach SPC. Sylwia mówi o sobie:
„Lubię uśmiechać się do ludzi na ulicy. Lubię słuchać historii, każda ma niespotykaną mądrość – historii codziennych, życiowych, i tych mniej życiowych. Lubię posiedzieć samotnie i pośmiać się w większym gronie osób. Lubię swoje pomysły i to, że nie wszystkie realizuję. Lubię życie i Lubię siebie. Choć wymagało to czasu i pracy nad sobą. Przeszłam proces terapeutyczny, coachingowy, wiele warsztatów i kursów w zależności od potrzeb i poszukiwań w danym czasie. Nadal się uczę, poznaję nowe metody, podnoszę kompetencje” .
Sylwia współtworzy projekt Masters of Mentl.
Więcej o Sylwii znajdziecie na jej stronie www.emocoach.pl

Zgłoszenia tylko mailowo:
rogor@rogor.pl

Dodatkowe informacje pod nr telefonu + 48 731 717 628

Rafał Rogowicz – koordynator Klubu Coacha Katowice

Ilość miejsc ogranicza !
Opłata w wysokości 30zł na pokrycie kosztów organizacyjnych płatna na miejscu