O naszym Klubie

Witajcie na stronie Cieszyńskiego Klubu Coacha.
Vítejte na stránce Těšínského Klubu Coache.

ASx5-foto-3000
Klub Coacha to ogólnopolska inicjatywa, która powstała po to, by integrować środowisko coachów, wymieniać się doświadczeniami i wspierać profesjonalną działalność. Z założenia są to spotkania non-profit o charakterze dyskusyjnym, warsztatowym i interwizyjnym – czyli jednym słowem „klubowym”. Klub Coacha, którego pomysłodawcą jest Leszek Zawlocki jest zastrzeżoną marką Grupy Active Change.

Klub Coache vznikl jako celostátní polská iniciativa pro to, aby integroval prostředí coachů, aby docházelo k výměně zkušeností a pro podporu profesionální provoz. Z obecných předpokladů jsou to setkání non-profit založené na diskusi, praxi (dílně) a intervizi. Klub Coache, kterého původcem je Leszek Zawlocki je vyhrazenou značkou Skupiny Active Change.

Dysponujemy salą z bardzo estetycznym zapleczem gdzie można się poczuć jak w domu. W Klubie organizowane są także inne eventy jak: grupy interwizyjne, spotkania okolicznościowe (m.in. urodziny Klubu), wyjazdy integracyjne.
Kontakt z uczestnikami odbywa się mailowo i każdy ma możliwość dołączyć do naszej wewnętrznej listy mailingowej, by newsletterem dostawać powiadomienia o tym co dzieje na bieżąco w Klubie. Dla przypomnienia nasza klubowa skrzynka ma adres  cieszyn@klubcoacha.org i odpowiadamy na każdy mail :-) Poza tym aktywnie działamy w grupie na FB, gdzie pojawiają się nie tylko wydarzenia ale wiele ciekawych relacji z bieżących spraw związanych z Klubem. Mamy już ok.150 polubień strony i ciągle otrzymujemy nowe! Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo każdy lajk jest bardzo autentyczny (nie pracuje nad nimi żadna firma marketingowa).
Każdy może tu liczyć na ciepłe przyjęcie i luźną atmosferę w miłym miejscu. Żeby się o tym przekonać czy autor tego tekstu nie ściemnia trzeba przyjść i samemu wsiąść udział. My koordynatorzy serdecznie do tego zapraszamy – Ciebie, i Ciebie, i Ciebie też ;-)

Dla kogo?
Klub Coacha Cieszyn / Český Těšín
jest grupą skupiającą coachów i sympatyków coachingu z Cieszyna / Český Těšín i  okolic.
Celem spotkań jest propagowanie i rozwijanie idei coachingu, a także przedstawianie różnych nurtów z tego zakresu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nie tylko coachingiem, ale również szeroko rozumianym rozwojem osobistym
i podnoszeniem swojej efektywności – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Pro koho?
Klub Coache Cieszyn/ Český Těšín
je skupinou, která zahrnuje coache a příznivce coachingu z Cieszyna/ Českého Těšína a okolí.
Cílem setkání je propagace a rozvíjení myšlenek coachingu a taky představování různých trendů v této oblasti.
Zveme všechny, které zajímá nejen coaching, ale také osobní rozvoj a zvyšování své efektivity – jak v osobním životě, tak i v profesním.

 

Cele Klubu Coacha:
1. Rozwój umiejętności coachów (interwizja, superwizja, staże/praktyki, szkolenia dla początkujących coachów).
2. Zwiększanie i wyrównywanie poziomu umiejętności coachów.
3. Popularyzacja idei coachingu.
4. Poznawanie i tworzenie nowych metod pracy (poznawanie różnych podejść, tworzenie narzędzi).
5. Integracja środowiska coachów.
6. Networking (polecanie klientów, udzielanie rekomendacji).
7. Promocja członków Klubu Coacha (organizowanie konferencji, artykuły, portal rozwoj.net, etc.).
8. Organizacja eventów związanych z coachingiem (CoachCamp, konferencje, treningi i inne).

Cíle Klubu Coache:
1. Vývoj schopností coachů (intervize, supervize, stáže/praxe, školení pro začínající coache).
2. Zvýšení a vyrovnání úrovně
schopností coachů.
3. Popularizace
myšlenky coachingu.
4. Poznávání a tvoření
nových metod práce (poznávání různých přístupů, tvoření podpory)
5. Integrace
prostředí coachů.
6. Networking
(nabízení klientů, poskytování rekomendace)
7. Propagace členů
Klubu Coache (organizování konferencí, články, portál rozwoj.net, atd.)
8. Organizace událostí
spojených s coachingem (CoachCamp, konference, tréninky a jiné.)

 

Spotkania Klubu organizowane są co miesiąc i trwają ok. 3h. Do prowadzenia spotkań zapraszamy doświadczonych i cenionych coachów z całej Polski. Temat i charakter spotkania zależy od osoby prowadzącej.

Setkání Klubu jsou organizovány každý měsíc a trvají cca 3 hod. K vedení setkání zveme zkušené a oceňované coache z celého Polska. Téma a charakter setkání závisí od vedoucího.

 Jest to inicjatywa non-profit – czyli prowadzący nie otrzymuje wynagrodzenia. Uczestnicy pokrywają tylko koszty sali i cateringu. Korzyści dla prowadzących spotkanie Klubu Coacha, to przede wszystkim promocja własnej osoby i możliwość zaprezentowania swojej specjalności coachingowej, w celu zainteresowania innych coachów.

Je to iniciativa non-profit – to znamená, že vedoucí nedostává žádné odměny. Účastníci platí pouze za náklady sálu a cateringu. Výhody pro vedoucí setkání Klubu Coache jsou především propagace sebe sama a možnost prezentace svých coachingových kvalit, s cílem vzbudit zájem u jiných coachů.

Każdym Klubem kieruje przynajmniej jeden koordynator.  Wszystkich koordynatorów łączy to, że są absolwentami Szkoły Profesjonalnego Coachingu i mają teoretyczne i praktyczne kompetencje do rozpoznawania środowisk i tematów związanych z szeroko pojętym rozwojem.

Koordynatorem Klubu Coacha™ – Cieszyn / Český Těšín jest:
Joanna Nowińska – flowCOACH – certyfikowany coach, pedagog, artysta, co-creator,
konsultant, trener kreatywny, specjalistka ds. rozwoju,
działacz społeczny i partner biznesowy,
właścicielka marki flowMIND
,
koordynator Klubu Coacha– Cieszyn / Český Těšín

Koordinátorkou Klubu Coache™ -Cieszyn/ Český Těšín je:
Joanna Nowi
ńskaflowCOACH ™ – certifikovaná coach, pedagožka, umělkyně, co-creator,
konzultantka, kreativní trenérka, spacialistka ds. rozvoje,
sociální aktivistka a obchodní partnerka, majitelka značky flowMIND™,
koordinátorka Klubu Coache™ – Cieszyn/ Český Těšín

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiczno – Artystycznym Uniwersytecie Śląskim (studia Plastyczne),
oraz podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Marketing i Zarządzanie.
Umiejętności pracy coachingowej zdobywałam w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Krakowie – pod patronatem Izby Coachingu – certyfikat nr 212/2015 – akredytowaną przez Izbę Coachingu (320godzin),
gdzie uzyskałam certyfikat do wykonywania zawodu Coacha, oraz w oparciu o swoją indywidualną praktykę.
Program SPC obejmował 320 godzin pracy głównie jako intensywna praca warsztatowa, trening inter-intra personalny, trening budowania kontaktu z klientem, ewaluacyjny trening technik coachingowych, superwizje grupowe i indywidualne.
Łącznie ukończyłam 1000 godzin kursów w zakresie umiejętności miękkich i w obszarze kreatywności.
Jestem certyfikowanym Praktykiem Metody Points Of You.
Jestem certyfikowanym międzynarodowym konsultantem w zakresie innowacyjnego narzędzia psychometrycznego MindSonar.
Nieustannie dbam o podnoszenie standardów swojej pracy i doskonalę kompetencje zawodowe uczestnicząc zarówno
w specjalistycznych kursach poszerzających warsztat umiejętności coachingowych,
jak i rozwijających w kierunku pełni człowieczeństwa.
Regularnie poddaję się superwizji oraz zdobywaniu kolejnych certyfikatów i akredytacji.
Wszystko po to, aby mieć pewność, że stale podnoszę jakość i wartość swojej pracy.
Wówczas mogę pełniej i wszechstronniej działać jako coach indywidualny i grupowy.
Pracuję w oparciu o kodeks etyczny ICF i Izby Coachingu, gdzie OBOWIĄZUJE MNIE ZASADA POUFNOŚCI.
Obszar działań to Life i Business Coaching, ponieważ od czasów zakończenia studiów pracuję w obszarze biznesu, zdobywając doświadczenia korporacyjne – managerskie, oraz bycia przedsiębiorcą.

Dokončila jsem magisterské studium na fakultě Pedagogicko – Umělecké Slezské Univerzity (studium výtvarné) a postgraduální studium na Ekonomické Akademii v Katowicích – obor Marketing a Management. Schopnosti coachingové práce jsem studovala na Škole Profesionálního Coachingu v Krakově – pod svrchností „Izby Coachingu“ – certifikát č. 212/2015 – akreditovanou přes „Izbu Coachingu“ (320 hodin), kde jsem získala certifikát k oprávnění vykonávání profese Coache, taky na základě své individuální praxe. Program SPC zahrnoval 320 hodin práce hlavně jako intenzívní práce v dílně, trénink inter-intra personální, treénink budování vztahu s klientem, zkušební vyhodnocení coachingových technik,
skupinové a individuální supervize.
Dohromady jsem ukončila 1000 hodin kurzů v rozsahu měkkých dovedností a v oblasti kreativity. Mám certifikát z praxe metody Points Of You.
Mám taky certifikát – mezinárodní konzultant v oblasti inovativního psychometrického nástroje MindSonar. Neustále se snažím zvyšovat standarty své práce a zdokonaluji profesní kompetence účastí na specializovaných kurzech, které pošiřují dílnu coachingových dovedností a vyvíjí se ve směru vyplnění lidstva. Pravidělně se podrobuji supervizi a získávání dalších certifikátů a akreditací. To všechno pro to, abych měla jistotu, že moje práce je kvalitní a hodnotná. Ted’ můžu komplexně a všechstranně fungovat jako individuální a skupinový coach.
Pracuji na základě etického kodexu ICF a „Izby Coachingu“, kde jsem zavázána pravidlem zachování důvěrnosti.
Obsahem akcí je Life a Business Coaching, protože po ukončení studií pracuji v oblasti obchodu, získávajíc korporační zkušenosti – managerské
a bytí podnikatelkou.


As-Biznes-&-Creo-&-DELFIN-3000

Do zobaczenia w Klubie :).
Na shledanou v Klubu :).